EK - 2
 
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
TOPRAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA
NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
[EN GEÇ]

1

Şikâyet

1-Dilekçe

30 Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirlenen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda, ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İLK MÜRACAAT YERİ

 

İKİNCİ   MÜRACAAT YERİ

 

İlk Müracaat Yeri : Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü

 

İkinci Müracaat Yeri : Toprakkale Belediyesi

İsim                         : Elif ÇETİN

 

İsim                             : Sedat ŞANAL

Unvan                     : Yazı İşl.Md.V.

 

Unvan                         : Belediye Başkanı

Adres                      : Toprakkale Belediyesi

 

Adres                          : Toprakkale Belediyesi

Tel.                          : (0328) 633 20 03

 

Tel.                             : (0328) 825 30 40

Faks                        : (0328) 633 20 28

 

Faks                           : (0328) 825 5455

e-Posta                    : yaziisleri@toprakkale.bel.tr

 

e-Posta                       : baskan@toprakkale.bel.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPRAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA
NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
[EN GEÇ]

1

Su Abone İşlemi

1-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2-Tapu Fotokopisi

3-Yapı Kullanma izin belgesi(Mesken Aboneliği için)

4-Kira kontratosu (Kiracılar için)

5-Yapı ruhsatı (inşaat aboneliği için)

6-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (Ticari abonelik için)

7- Nüfustan ikametgâh belgesi. (Adres bilgileri için)

8-Su sayacı veya sayacın markası ve numarası.

9-Su teminatı. (Abonelik ücreti)

30 Gün

2

Su Sayaçlarının Okunması

Su sayacı

30 Gün

3

Su Tahsilâtı

Su İhbarnamesi  veya abone numarası

5 Dakika

4

Arızalı Su Sayaçların Muayenesi

Arızalı sayacın muayenesi için dilekçe

15 Gün

5

Arızalı Su Sayacının Değişimi

Su sayacı

1 Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirlenen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda, ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İLK MÜRACAAT YERİ

 

İKİNCİ   MÜRACAAT YERİ

 

İlk Müracaat Yeri : Belediye Su ve Kan.Müdürlüğü

 

İkinci Müracaat Yeri : Toprakkale Belediyesi

İsim                         : Bekir AKGÜL

 

İsim                             : Sedat ŞANAL

Unvan                     : Su ve Kan.Md.V.

 

Unvan                         : Belediye Başkanı

Adres                      : Toprakkale Belediyesi

 

Adres                          : Toprakkale Belediyesi

Tel.                          : (0328) 633 20 03

 

Tel.                             : (0328) 825 30 40

Faks                        : (0328) 633 20 28

 

Faks                           : (0328) 825 5455

e-Posta                    : suisleri@toprakkale.bel.tr

 

e-Posta                       : baskan@toprakkale.bel.tr

 

 

TOPRAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 EMLAK MEMURLUĞU

SIRA
NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
[EN GEÇ]

1

Emlak Vergi Bildirim İşlemi

1-Tapu Fotokopisi

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi

30 Dakika

2

Varisli Emlak Vergisi Bildirim İşlemi

1- Tapu fotokopisi

2- Veraset İlamı

30 Dakika

3

ÇTV Bildirim İşlemi

1- Tapu fotokopisi

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi

15 Dakika

4

Emlak Vergisi Ve ÇTV Tahsilât İşlemleri

1- Adı, Soyadı ve Baba Adı bilgisi

2- Sicil Numarası

15 Dakika

5

Belediye Gelir Tahsilâtı İşlemleri

Adı Soyadı

10 Dakika

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirlenen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda, ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İLK MÜRACAAT YERİ

 

İKİNCİ   MÜRACAAT YERİ

 

İlk Müracaat Yeri : Belediye Emlak Memurluğu

 

İkinci Müracaat Yeri : Toprakkale Belediyesi

İsim                         : Fikri İŞÇİ

 

İsim                             : Sedat ŞANAL

Unvan                     : Veznedar

 

Unvan                         : Belediye Başkanı

Adres                      : Toprakkale Belediyesi

 

Adres                          : Toprakkale Belediyesi

Tel.                          : (0328) 633 20 03

 

Tel.                             : (0328) 825 30 40

Faks                        : (0328) 633 20 28

 

Faks                           : (0328) 825 5455

e-Posta                    : emlak@toprakkale.bel.tr

 

e-Posta                       : baskan@toprakkale.bel.tr

 

 

 

 

 

TOPRAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 ZABITA AMİRLİĞİ

SIRA
NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
[EN GEÇ]

1

2. VE 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

1-Başvuru beyan formu

2-Sağlık koruma bandının işlendiği vaziyet planı örneği.

3- Maliye Vergi Levhası fotokopisi

4-Ustalık Belgesi

5-Kira Kontratı fotokopisi.

6-Sorumlu Müdür Sözleşmesi.

7-Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı.

8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,

9- Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)

10- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi

11- İtfaiye Raporu

7 Gün

2

Gıda Sicil Belgesi

1- Gayri Sıhhi Müesseselerine Ruhsat verilince Gıda siciline işlenir.

7 Gün

3

Ölçü ve Ayar İşleri

1- Müracaat Beyannamesi

7 Gün

4

Okul Servis Aracı Özel İzin Belgesi

1- Dilekçe

2-Aracın Ruhsat fotokopisi

3-Araç Sahibinin kimlik fotokopisi

4-Karayolları Mali Zorunluluk Sigorta poliçesi

5- Yangın Söndürme tüpü faturası (en az 6 )

6-Sürücüler için;

a)Ehliyet ve Kimlik fotokopisi

b)Adli sicil belgesi

7-Rehber Personel için;

a)Diploma örneği

b)Kimlik fotokopisi

c)Adli sicil belgesi

15 Dakika

5

Cenaze, Defin

1- Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

2- Ölüm Belgesi.

1 Saat

6

İlanlar

Dilekçe ekinde ilan metni

1 Saat

7

Hafta Tatil Ruhsatı

1- Dilekçe

2- İşyeri Açma Ruhsat Fotokopisi

3- 1 Adet Resim

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirlenen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda, ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İLK MÜRACAAT YERİ

 

İKİNCİ   MÜRACAAT YERİ

 

İlk Müracaat Yeri : Belediye Emlak Memurluğu

 

İkinci Müracaat Yeri : Toprakkale Belediyesi

İsim                         : Abdurrahman KOCALAR

 

İsim                             : Sedat ŞANAL

Unvan                     : Zabıta Komiser Yard.

 

Unvan                         : Belediye Başkanı

Adres                      : Toprakkale Belediyesi

 

Adres                          : Toprakkale Belediyesi

Tel.                          : (0328) 633 20 03

 

Tel.                             : (0328) 825 30 40

Faks                        : (0328) 633 20 28

 

Faks                           : (0328) 825 5455

e-Posta                    : zabita@toprakkale.bel.tr

 

e-Posta                       : baskan@toprakkale.bel.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPRAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA
NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
[EN GEÇ]

1

Yapı Kullanım İzin Belgesi

1- Temel Vizesi,

2- Su basman vizesi

3-Asansör Ruhsatı, (Projede asansör varsa)

4-SSK’dan ilişiksiz belgesi.

5--Sığınak Raporu

6- Harç ve Ücretler

7- İskân Dilekçesi

8-Vergi dairesi ilişik kesme belgesi

10 Gün

2

İmar Durumu

1- Dilekçe

2- Tapu Fotokopisi

3- Kadastro Çapı

3 Gün

3

İnşaat Ruhsatı İşleri

1- Dilekçe,

2- Tapu belgesi

3-Mimari, Statik, Elektrik, Sıhi Tesisat, Fosseptik Projeleri

4-Kattan sonra Yangın Merdiveni ve Asansör Belgeleri.

5- Harita Mühendisinden Aplikasyon Belgesi

6-Isı yalıtım ve projesi.

7- 4. kattan sonra yüksek binalarda zemin etüt raporu

8-İmar Çapı

9- Plan kote

10- Belediye ruhsat harcı

11-Tüm Proje ve tus sorumlularının Belediye Kaydı. 

15 Gün

4

Kat Mülkiyeti

1- Mimari Proje

2-Belediye harcı

3-Yapı kullanma izin belgesi

2 Gün

5

Kat İrtifakı

1-Mimari Proje

2-Belediye harcı

3-İnşaat Ruhsatı

2 Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirlenen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda, ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İLK MÜRACAAT YERİ

 

İKİNCİ   MÜRACAAT YERİ

 

İlk Müracaat Yeri : Belediye Fen İşleri Müdürlüğü

 

İkinci Müracaat Yeri : Toprakkale Belediyesi

İsim                         : Ali AKSİN

 

İsim                             : Sedat ŞANAL

Unvan                     : Fen İşl.Md.V.

 

Unvan                         : Belediye Başkanı

Adres                      : Toprakkale Belediyesi

 

Adres                          : Toprakkale Belediyesi

Tel.                          : (0328) 633 20 03

 

Tel.                             : (0328) 825 30 40

Faks                        : (0328) 633 20 28

 

Faks                           : (0328) 825 5455

e-Posta                    : fenisleri@toprakkale.bel.tr

 

e-Posta                       : baskan@toprakkale.bel.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPRAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 EVLENDİRME MEMURLUĞU

SIRA
NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
[EN GEÇ]

1

Evlilik İşlemleri

Çiftler müracaata beraber gelmelidir.

1-Evlenecek çiftlerden birinin ilçede ikamet etmeli, ilçe dışında ikamet ediyorsa ikamet ettiği belediye evlendirme memurluğundan evlenme izin belgesi getirilmelidir

2-Nüfus cüzdanlarında T.C kimlik numarası olması gerekir. T.C kimlik numarası olmayan çiftlerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3-İlçe Merkez Sağlık Grup Başkanlığından resmi sağlık raporu

4-Nüfus cüzdanları aslı ve fotokopileri

5- 6 şar adet fotoğraf(Son 6 aylık vesikalık fotoğraf)

6- Yaşı küçük olanlar:   a-) 16 yaşını bitirenler mahkeme kararı getirmeleri ile müracaatları kabul edilir

                                      b-) 17 yaşını bitirenler anne ve baba izni ile evlenebilirler (Anne ve babanın kendisi, nüfus cüzdanlarının aslı ve fotokopileri)

7- Bayan boşanmış ve eşi ölmüş ise boşanma ve eşinin ölüm tarihinden itibaren 300 gün (10 ay ) evlenemez. Aile mahkemesinden iddet müddetinin kaldırılma kararı alınacaktır. Nüfus cüzdanı yenilenecektir.

8- Yabancılar için yetkili merkezi makamlarca veya o devletin temsilcilikleri tarafından;

Kişinin adını, soyadını, anne ve baba adı ile doğum tarihini, medeni halinin bekâr, boşanmış, dul olarak

açıkça yazılması evlenmeye engel halinin bulunup bulunmadığını gösterir şekilde düzenlenerek verilmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş belge, evlenme ehliyet belgesi kabul edilir.

DİKKAT : EVRAKLAR ALTI AY GEÇERLİDİR.

4 Saat

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirlenen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda, ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İLK MÜRACAAT YERİ

 

İKİNCİ   MÜRACAAT YERİ

 

İlk Müracaat Yeri : Belediye Evlendirme Memurluğu

 

İkinci Müracaat Yeri : Toprakkale Belediyesi

İsim                         : İsmail KOCALAR

 

İsim                             : Sedat ŞANAL

Unvan                     : Evlendirme memuru

 

Unvan                         : Belediye Başkanı

Adres                      : Toprakkale Belediyesi

 

Adres                          : Toprakkale Belediyesi

Tel.                          : (0328) 633 20 03

 

Tel.                             : (0328) 825 30 40

Faks                        : (0328) 633 20 28

 

Faks                           : (0328) 825 5455

e-Posta                    : evlendirme@toprakkale.bel.tr

 

e-Posta                       : baskan@toprakkale.bel.tr

 

 

 

 

 

Sayfa Başı    -    Ana Sayfa