TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri mevcut olan taşınmazların 25.02.2022 tarihinde Açık İhale ile satışı gerçekleşecektir. İhaleye katılmak isteyen tüm isteklilerin ihale gününden önce dosyalarını belediyeye sunmaları ilanen duyrulur.